Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Kolbuszowa

ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa
17 2272 222
17 2271 333

um@ekolbuszowa.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa

17 7498 517