Aktualności

25 /  04  /  2023 Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 02.05.2023 r. (tj. wtorek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego 111A będzie nieczynny.
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 02.05.2023 r. (tj. wtorek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego 111A będzie nieczynny.
18 /  04  /  2023 Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa

Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Kolbuszowa

ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa
17 2272 222
17 2271 333

um@ekolbuszowa.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa

17 7498 517