Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa

L.p.

Imię i nazwisko przedsiębiorcy/nazwa firmy

Adres siedziby

1

Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Bieniek Bronisław

Zaczernie 912

2

Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

3

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa

4

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

5

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

6

Sklep Spożywczo-Przemysłowy „KÓŁKO” Usługi Rolnicze Wilk Emil

Werynia 107, 36-100 Kolbuszowa

7

mToilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa