Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa

L.p.

Imię i nazwisko przedsiębiorcy/nazwa firmy

Adres siedziby

Dane kontaktowe

1

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 111A,
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2275 227

2

Sklep Spożywczo-Przemysłowy „KÓŁKO” Usługi Rolnicze Wilk Emil

Werynia 107,
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2272 516

3

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa

tel. 804 204 204

4

WC SERWIS Sp. z o.o.

ul. Szybowa 20E,
41-808 Zabrze

tel. 801 133 088

5

mToilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5,
03-231 Warszawa

tel. 800 000 800

6

Firma Usługowo-Handlowa Dominik Maziarz

(także odbiór nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków)

Piątkowiec 7B,
39-308 Wadowice Górne

tel. 609 471 175

7

WCTRON Sp. z o.o.

ul. Wyb. J. Słowackiego 9,
50-406 Wrocław

tel. 800 808 308