Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informuje się właścicieli nieruchomości, że na terenie Gminy Kolbuszowa, działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Punkt prowadzony jest w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, tel (17) 7498 517.

Odbiór odpadów odbywa się w następujących godzinach:

  • w poniedziałek i środę w godz. 9.00 - 17.00,
  • wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.00 - 15.00,
  • w 3-cią sobotę każdego miesiąca w godz. 8.00 - 14.00,
  • w 3-ci poniedziałek każdego m-ca PSZOK będzie nieczynny.

PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła", czyli spod posesji. Do PSZOK nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane spod posesji, zgodnie z harmonogramem.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Kolbuszowa.

Poniżej zamieszczono szczegółowy Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej:

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Burmistrz Kolbuszowej