Urząd Miejski informuje, iż właściciele nieruchomości położonych na trenie Gminy Kolbuszowa, którzy są beneficjentami programu ARiMR „Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”, którzy otrzymali płatność końcową po zrealizowaniu przedsięwzięcia zobowiązani są do złożenia niezwłocznie następujących informacji:

  1. Numer i data umowy z ARiMR
  2. Data rozliczenia umowy z ARiMR (otrzymania środków)

 

W przypadku braku rozliczenia (otrzymania środków) zobowiązuje się właścicieli nieruchomości
o wskazanie daty rozliczenia w terminie do 31.03.2025 r.

Wymagane dane należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej 15 lub ul. Obrońców Pokoju 21, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@ekolbuszowa.pl z dopiskiem w temacie „umowa ARiMR”.

W przypadku konieczności uzyskania szczegółowych wyjaśnień/ informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 17 2272-222 lub 17 2271-333 wew. 424 lub 425.